Został wykonany skaning drzew

Skaning drzew – czyli pomiar parametrów drzew i drzewostanów za pomocą nowoczesnych technologii geoinformatycznych. Za pomocą skaningu można określić parametry drzew i drzewostanów takie jak np.: liczba drzew, zagęszczenie, zwarcie koron, średnica pnia na dowolnej wysokości, wysokość wierzchołka drzewa, wysokość podstawy korony, długość korony, powierzchnia korony, zbieżystość i krzywizna pnia oraz objętości (miąższości) pnia.

Posted in Aktualności.