Prace nad MPZP

W miesiącu lipcu br. prowadzone były działania mające doprowadzić do umieszczenia linii wraz z pasem technologicznym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin leżących na trasie linii.

Posted in Aktualności.