Pole elektromagnetyczne

Istotnym zjawiskiem towarzyszącym pracy każdej linii i stacji elektroenergetycznej jest występowanie wokół nich pola elektromagnetycznego. Przyczyną jego powstawania jest obecność napięcia (pola elektryczne – E) oraz przepływ prądu (pole magnetyczne – H).

Pole elektromagnetyczne otacza nas na co dzień w mniejszym lub większym natężeniu. Jego źródłem są sprzęty AGD codziennego użytku tj. telewizor, radio, żelazko, lodówka, pralka, komputer wytwarzają pole o częstotliwości 50 Hz.

Przebywanie ludzi i zwierząt w najbliższym otoczeniu linii elektroenergetycznych jest całkowicie bezpieczne.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192/2003, poz. 1883) dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych w środowisku dla instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz jest określony przez:

  • dopuszczalną graniczną wartość natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
    Eg = 10 kV/m – dla obszarów dostępnych dla ludzi,
  • dopuszczalną graniczną wartość natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
    Eg = 1 kV/m – dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
  • dopuszczalną graniczną wartość natężenia składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego
    Hg = 60 A/m – dla obszarów dostępnych dla ludzi.

 

halas_tab_021

 

 

halas_tab_01