Aktualności

Prace nad MPZP

1 sierpnia 2017 r.

W miesiącu lipcu br. prowadzone były działania mające doprowadzić do umieszczenia linii wraz z pasem technologicznym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin leżących na trasie linii.

Konferencja Energetyczna w Wolinie

7 lipca 2017 r.

W dniu 6 lipca, w Dworku Wolińskim, miała miejsce Konferencja Energetyczna, w której udział wzięli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych z województwa zachodniopomorskiego: starostowie, wójtowie oraz przedstawiciele urzędów i instytucji, których decyzje mogą mieć wpływ na realizację inwestycji modernizacji linii Morzyczyn – Recław.

Na konferencji przedstawione zostały, przez przedstawicieli Inwestora oraz Wykonawcy, informacje dotyczące ‘Modernizacji linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn – Recław’. Odbyła się dyskusja na temat obecnego stanu systemu elektroenergetycznego w Polsce oraz potrzeb województwa zachodniopomorskiego w tym zakresie. Omówione zostały też kwestie związane z ustanowieniem służebności przesyłu do nieruchomości znajdujących się w obrębie pasa technologicznego linii.


 

Zdjęcia linii Morzyczyn – Recław

23 maja 2017 r.
Zdjęcia linii 220 kV Morzyczyn – Recław przed rozpoczęciem modernizacji.

Zdjęcia linii 220 kV Morzyczyn – Recław przed rozpoczęciem modernizacji.

W zakładce „Galeria” prezentujemy zdjęcia linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn – Recław, przed rozpoczęciem jej modernizacji.

Zobacz więcej >>


Spotkania otwarcia w gminach

11 kwietnia 2017 r.

W miesiącu kwietniu 2017 r. przeprowadzone zostały spotkania otwarcia z włodarzami gmin, przez które przebiega linia Morzyczyn – Recław: Kobylanka, Stargard (gmina wiejska), Maszewo, Goleniów, Osina, Przybiernów, Wolin.