Aktualności

Wyłożenie mpzp w gminie Wolin

31 sierpnia 2019 r.

W gminie Wolin, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dot. modernizacji linii 220 kV Morzyczyn-Recław, został wyłożony do publicznego wglądu.

Procedowanie DUŚ w gminie Wolin

31 lipca 2019 r.

Trwa procedowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w gminie Wolin. Na wniosek RDOŚ Wykonawca uzupełnił dokumentację w dniu 11.07.2019.

Procedowanie mpzp

30 czerwca 2019 r.

W czerwcu trwały procedury związane z przygotowaniami do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminach: Goleniów, Przybiernów i Wolin.

Kolejne wyłożenie mpzp w gminie Wolin

31 maja 2019 r.

Komisja Urbanistyczna w gminie Wolin przedstawiła uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzenie uwag wymaga cofnięcia się z procedurą do etapu opinii i uzgodnień, a mpzp należy po raz kolejny wyłożyć do publicznego wglądu. Planowane uchwalenie – wrzesień 2019 r.

Uzyskiwanie służebności przesyłu

30 kwietnia 2019 r.

W poszczególnych gminach trwa procedura pozyskania na rzecz Inwestora służebności przesyłu bez ograniczenia czasowego – dot. nieruchomosci leżących w pasie technologicznym linii.

Wyłączenia linii Morzyczyn – Recław

29 marca 2019 r.

Do końca marca potrwa wyłączenie linii 220 kV Morzyczyn – Recław. Kolejne planowane wyłączenie ma mieć miejsce w dniach 1-7 kwietnia br. Podczas wyłączeń wymieniany jest przewód odgromowy na OPGW oraz następuje regulacja zwisów.

Kolejne wyłożenie mpzp z Przybiernowie

5 marca 2019 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniu 1 marca, rozpatrzył wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych (z dnia 26 czerwca 2018 r.).  W związku z wymogiem wyłożenia planu po raz kolejny do publicznego wglądu – przewidywana data wejscia mpzp w gminie Przybiernów to czerwiec 2019 r.

Postęp prac nad mpzp w Przybiernowie i Wolinie

3 stycznia 2019 r.

Minister Rolnictwa przedłużył datę rozpatrzenia wniosku rolnego, dot. gmin Przybiernów i Wolin, do końca lutego 2019 r., w związku z czym sesja, na której uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący linię, planowana jest na marzec br.

Zwycięzcy konkursu „Bezpieczna energia”

30 listopada 2018 r.

I miejsce

Iga Bloch, lat 8, za pracę „Bezpieczna energia”
Klasa 3a Szkoły Podstawowej nr 1 w Stargardzie

IMG_3068

II miejsce

Wiktoria Stępczyńska, lat 11, za pracę „Energowskazówki pana żarówki”.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Stargardzie

IMG_3067

III miejsce

Michalina Kawalec, lat 7, za pracę: „Włącz myślenie, prąd nie będzie ci straszny”.
Szkoła podstawowa nr 1 w Stargardzie

IMG_3066

Konkurs plastyczny „Bezpieczna energia”

31 października 2018 r.

Informujemy, że rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczna energia” nastąpi do dnia 15 listopada br. O wynikach konkursu poinformujemy na stronie internetowej.