Aktualności

Uchwalenie mpzp w gminie Wolin

29 listopada 2019 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w dniu 28 listopada 2019 r., został uchwalony przez Radę Miejską w Wolinie.

Sesja Rady Miejskiej w Wolinie

21 listopada 2019 r.

Sesja Rady Miejskiej w Wolinie, dot. uchwalenia mpzp, odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r.

Końcowy etap zmiany mpzp

30 września 2019 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest po etapie wyłożenia w gminach Goleniów i Przybiernów – po uzyskaniu decyzji o zmianie przenaczenia gruntów leśnych, mpzp zostanie skierowany na sesje rad gmin celem uchwalenia. W gminie Wolin trwa etap wyłożenia planu do publicznego wglądu.

Wyłożenie mpzp w gminie Wolin

31 sierpnia 2019 r.

W gminie Wolin, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dot. modernizacji linii 220 kV Morzyczyn-Recław, został wyłożony do publicznego wglądu.

Procedowanie DUŚ w gminie Wolin

31 lipca 2019 r.

Trwa procedowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w gminie Wolin. Na wniosek RDOŚ Wykonawca uzupełnił dokumentację w dniu 11.07.2019.

Procedowanie mpzp

30 czerwca 2019 r.

W czerwcu trwały procedury związane z przygotowaniami do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminach: Goleniów, Przybiernów i Wolin.

Kolejne wyłożenie mpzp w gminie Wolin

31 maja 2019 r.

Komisja Urbanistyczna w gminie Wolin przedstawiła uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzenie uwag wymaga cofnięcia się z procedurą do etapu opinii i uzgodnień, a mpzp należy po raz kolejny wyłożyć do publicznego wglądu. Planowane uchwalenie – wrzesień 2019 r.

Uzyskiwanie służebności przesyłu

30 kwietnia 2019 r.

W poszczególnych gminach trwa procedura pozyskania na rzecz Inwestora służebności przesyłu bez ograniczenia czasowego – dot. nieruchomosci leżących w pasie technologicznym linii.

Wyłączenia linii Morzyczyn – Recław

29 marca 2019 r.

Do końca marca potrwa wyłączenie linii 220 kV Morzyczyn – Recław. Kolejne planowane wyłączenie ma mieć miejsce w dniach 1-7 kwietnia br. Podczas wyłączeń wymieniany jest przewód odgromowy na OPGW oraz następuje regulacja zwisów.

Kolejne wyłożenie mpzp z Przybiernowie

5 marca 2019 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniu 1 marca, rozpatrzył wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych (z dnia 26 czerwca 2018 r.).  W związku z wymogiem wyłożenia planu po raz kolejny do publicznego wglądu – przewidywana data wejscia mpzp w gminie Przybiernów to czerwiec 2019 r.