Aktualności

Prace na linii

28 września 2020 r.

zdjęcie wrzesień 2020

Trwają prace montażu spiral na przewodzie odgromowym.

W oczekiwaniu na publikację mpzp

31 lipca 2020 r.

Uchwalony mpzp w gminie Przybiernów czeka na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwalenie mpzp w Przybiernowie

24 czerwca 2020 r.

W dniu 23 czerwca 2020 Rada Gminy w Przybiernowie podjęła uchwałę ws. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn – Recław.

Sesja Rady Gminy w Przybiernowie

15 czerwca 2020 r.

W dniu 23 czerwca br. na sesji Rady Gminy w Przybiernowie procedowana będzie uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn – Recław.

Link do projektu uchwały:

http://bip.przybiernow.pl/unzip/przybiernow_3679/15_06_2020_15_18_34_projekty_uchwal_2.pdf

Decyzja Ministra Klimatu ws. przeznaczenia gruntów leśnych w gminie Przybiernów

28 lutego 2020 r.

W dniu 6 lutego 2020 roku Minister Klimatu, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy Przybiernów z dnia 29 czerwca 2018 r., wydał decyzję, w której wyraził zgodę na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne 2,7047 ha gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa, w obrębach Przybiernów 4, Sosnowice i Budzieszewice, projektowanych pod tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, w oparciu o uchwałę nr XXI/181/17 Rady Miejskiej w Przybiernowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn – Recław.

Działania ws. ustanowienia służebności

30 stycznia 2020 r.

W styczniu 2020 roku Wykonawca prowadził rozmowy z właścicielami nieruchomości w gminach leżących na trasie linii, celem ustanowienia służebności przesyłu w pasie technoligicznym linii Morzyczyn-Recław.

Decyzja Ministra Klimatu ws. przeznaczenia gruntów leśnych w gminie Goleniów

15 stycznia 2020 r.

W dniu 14 stycznia 2020 roku Minister Klimatu, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 8 maja 2019 r., wydał decyzję, w której wyraził zgodę na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne 1,6153 ha gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa, w tym w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Goleniów stanowiących części dz. ew. nr 440, 497/1 z obrębu ew. Niewiadowo oraz w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowogard stanowiących części dz. ew. nr 331/3, 332/2, 170/3, 164/2, 190/2, 190/8 z obrębu ew. Burowo oraz stanowiących części dz. ew. nr 393, 394, 399/2 z obrębu ew. Danowo, gmina Goleniów, projektowanych pod tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka w oparciu o uchwałę nr XLII/501/18 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn – Recław.

Uchwalenie mpzp w gminie Wolin

29 listopada 2019 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w dniu 28 listopada 2019 r., został uchwalony przez Radę Miejską w Wolinie.