Aktualności

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

23 grudnia 2020 r.

Święta to czas dla rodziny, czas na refleksję, czas na odpoczynek. W tych niełatwych czasach życzymy Państwu dużo miłości, odpoczynku i przede wszystkim zdrowia. Niech radość płynąca ze świąt Bożego Narodzenia towarzyszy nam każdego dnia.

Prace na linii

28 września 2020 r.

zdjęcie wrzesień 2020

Trwają prace montażu spiral na przewodzie odgromowym.

W oczekiwaniu na publikację mpzp

31 lipca 2020 r.

Uchwalony mpzp w gminie Przybiernów czeka na publikację w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwalenie mpzp w Przybiernowie

24 czerwca 2020 r.

W dniu 23 czerwca 2020 Rada Gminy w Przybiernowie podjęła uchwałę ws. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn – Recław.

Sesja Rady Gminy w Przybiernowie

15 czerwca 2020 r.

W dniu 23 czerwca br. na sesji Rady Gminy w Przybiernowie procedowana będzie uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn – Recław.

Link do projektu uchwały:

http://bip.przybiernow.pl/unzip/przybiernow_3679/15_06_2020_15_18_34_projekty_uchwal_2.pdf

Decyzja Ministra Klimatu ws. przeznaczenia gruntów leśnych w gminie Przybiernów

28 lutego 2020 r.

W dniu 6 lutego 2020 roku Minister Klimatu, po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Gminy Przybiernów z dnia 29 czerwca 2018 r., wydał decyzję, w której wyraził zgodę na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne 2,7047 ha gruntów leśnych będących własnością Skarbu Państwa, w obrębach Przybiernów 4, Sosnowice i Budzieszewice, projektowanych pod tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, w oparciu o uchwałę nr XXI/181/17 Rady Miejskiej w Przybiernowie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn – Recław.

Działania ws. ustanowienia służebności

30 stycznia 2020 r.

W styczniu 2020 roku Wykonawca prowadził rozmowy z właścicielami nieruchomości w gminach leżących na trasie linii, celem ustanowienia służebności przesyłu w pasie technoligicznym linii Morzyczyn-Recław.