Znaczenie inwestycji

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) zapewnia powszechność dostępu i korzystania z energii elektrycznej. W ciągu ostatnich kilku lat Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., w ramach realizacji Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku, uruchomiły proces inwestycyjny na niespotykaną dotychczas skalę. Zgodnie z przyjętym Planem Rozwoju Sieci Przesyłowej do 2025 roku, nakłady na ten cel szacowane są na kilkanaście mld zł.

Modernizacja odkupionej od Enea Operator Sp. z o.o. linii 220 kV Morzyczyn – Recław jest jednym z wielu elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wykonanie prac modernizacyjnych na napowietrznej linii elektroenergetycznej wybudowanej w gabarytach 220 kV relacji Morzyczyn – Recław, pracującej obecnie na napięciu 110 kV, pozwoli na uruchomienie linii na napięciu 220 kV, co poprawi warunki zasilania województwa zachodniopomorskiego.

Nowoczesna, gwarantująca stałe dostawy energii infrastruktura elektroenergetyczna jest jednym z największych impulsów rozwoju ekonomicznego i zwiększania możliwości inwestycyjnych w naszym kraju. Dzięki niezawodności dostaw energii elektrycznej zwiększa się także komfort życia mieszkańców.