Końcowy etap zmiany mpzp

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest po etapie wyłożenia w gminach Goleniów i Przybiernów – po uzyskaniu decyzji o zmianie przenaczenia gruntów leśnych, mpzp zostanie skierowany na sesje rad gmin celem uchwalenia. W gminie Wolin trwa etap wyłożenia planu do publicznego wglądu.

Posted in Aktualności.