Kolejne wyłożenie mpzp w gminie Wolin

Komisja Urbanistyczna w gminie Wolin przedstawiła uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzenie uwag wymaga cofnięcia się z procedurą do etapu opinii i uzgodnień, a mpzp należy po raz kolejny wyłożyć do publicznego wglądu. Planowane uchwalenie – wrzesień 2019 r.

Posted in Aktualności.