Wyłączenia linii Morzyczyn – Recław

29 marca 2019 r.

Do końca marca potrwa wyłączenie linii 220 kV Morzyczyn – Recław. Kolejne planowane wyłączenie ma mieć miejsce w dniach 1-7 kwietnia br. Podczas wyłączeń wymieniany jest przewód odgromowy na OPGW oraz następuje regulacja zwisów.

Kolejne wyłożenie mpzp z Przybiernowie

5 marca 2019 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniu 1 marca, rozpatrzył wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych (z dnia 26 czerwca 2018 r.).  W związku z wymogiem wyłożenia planu po raz kolejny do publicznego wglądu – przewidywana data wejscia mpzp w gminie Przybiernów to czerwiec 2019 r.

Postęp prac nad mpzp w Przybiernowie i Wolinie

3 stycznia 2019 r.

Minister Rolnictwa przedłużył datę rozpatrzenia wniosku rolnego, dot. gmin Przybiernów i Wolin, do końca lutego 2019 r., w związku z czym sesja, na której uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący linię, planowana jest na marzec br.

Zwycięzcy konkursu „Bezpieczna energia”

30 listopada 2018 r.

I miejsce

Iga Bloch, lat 8, za pracę „Bezpieczna energia”
Klasa 3a Szkoły Podstawowej nr 1 w Stargardzie

IMG_3068

II miejsce

Wiktoria Stępczyńska, lat 11, za pracę „Energowskazówki pana żarówki”.
Szkoła Podstawowa nr 4 w Stargardzie

IMG_3067

III miejsce

Michalina Kawalec, lat 7, za pracę: „Włącz myślenie, prąd nie będzie ci straszny”.
Szkoła podstawowa nr 1 w Stargardzie

IMG_3066

Konkurs plastyczny „Bezpieczna energia”

31 października 2018 r.

Informujemy, że rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczna energia” nastąpi do dnia 15 listopada br. O wynikach konkursu poinformujemy na stronie internetowej.

Uchwalenie mpzp w Stargardzie

30 września 2018 r.

25 września Rada Miejska w Stargardzie podjęła uchwałę ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwzględniającego linię 220 kV Morzyczyn – Recław.

Spotkanie informacyjne w Gminie Maszewo

25 czerwca 2018 r.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Maszewo na spotkanie informacyjne ws. modernizacji linii elektroenergetycznej 220 kV Morzyczyn – Recław, które odbędzie się w dniu  2 lipca (poniedziałek), o godzinie 16.30, w budynku Urzędu Miejskiego w Maszewie (w sali na parterze). Adres: Plac Wolności 2, 72-130 Maszewo.

Celem spotkania jest przedstawienie informacji nt. modernizacji linii 220 kV Morzyczyn-Recław, w kontekście obecnego stanu systemu elektroenergetycznego w Polsce oraz potrzeb województwa zachodniopomorskiego w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną. Na spotkaniu omówione zostaną też kwestie związane z ustanowieniem służebności przesyłu oraz wypłatą odszkodowań.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Inwestora – Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. oraz Wykonawcy – ELTEL Networks Energetyka S.A.

W maju kontynuowane były prace związane z uzyskaniem mpzp

1 czerwca 2018 r.

W maju br. kontynuowana była procedura związana z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych gminach, przez które przebiega linia:

  • Stargard, Przybiernów, Wolin  – trwa etap wyłożenia mpzp do publicznego wglądu,
  • Maszewo, Osina – po uzyskaniu decyzji o wyłączeniu gruntów leśnych, Rady Gmin będę mogły podjąć uchwały w sprawie przyjęcia mpzp,
  • Goleniów – trwa etap uzyskiwania wniosków do planu,
  • Kobylanka – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został już uchwalony.