Wycinka drzew pod linią

31 października 2021 r.

W październiku kontynuowana była wycinka drzew w pasie technologicznym linii w gminie Wolin.

W trosce o bezpieczeństwo i środowisko

30 września 2021 r.

W trosce o bezpieczeństwo pracy linii oraz ludzi i zwierząt przebywających w jej bezpośrednim sąsiedztwie, korzystając z okresu pozalęgowego ptaków, we wrześniu trwała wycinka drzew pod linią.

Wycinka drzew pod linią

2 września 2021 r.

W sierpniu kontynuowane były prace w pasie technologicznym linii, związane z wycinką drzew.

Został wykonany skaning drzew

5 maja 2021 r.

Skaning drzew – czyli pomiar parametrów drzew i drzewostanów za pomocą nowoczesnych technologii geoinformatycznych. Za pomocą skaningu można określić parametry drzew i drzewostanów takie jak np.: liczba drzew, zagęszczenie, zwarcie koron, średnica pnia na dowolnej wysokości, wysokość wierzchołka drzewa, wysokość podstawy korony, długość korony, powierzchnia korony, zbieżystość i krzywizna pnia oraz objętości (miąższości) pnia.

Prace w strefie ochronnej bielika

1 marca 2021 r.

Zgodnie z decyzją RDOŚ na przęsłach 42-57, a więc w strefie ochronnej bielika, przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby wykonywane prace w jak najmniejszym stopniu ingerowały w środowisko i naturalne ostoje zwierząt.